Sotainvalidien Kultainen kiekko

Presidentti Kekkonen ja kauppaneuvos Kaihari lahjoittivat

Kultaisen kiekon 40 vuotta sitten Sotainvalidien veljesliitolle

Tasavallan presidentti Urho Kekkonen lahjoitti vuonna 1977 Sotainvalidien Veljesliitolle Kultaisen kiekon yhdessä kauppaneuvos Kalle Kaiharin kanssa tunnustuksena liiton suorittamasta huolto- ja kuntoutustoiminnasta. Kiekon luovutti kauppaneuvos Kaihari Sotainvalidien viikon avajaispäivänä 25.9.1977 Tampereella Ratinan stadionin vesiestepatsaan luona. Luovutustilaisuudessa olivat läsnä Veljesliiton hallituksen jäsen Lauri Mäkiniemi, pääsihteeri Ensio Koivisto ja Kalevi Anjala.

Kultainen kiekko on toiminut sen jälkeen vuotuisesti jaettavana tunnustuspalkintona, joka myönnetään sotainvalidien hyväksi tehdystä työstä. Aluksi kiekon jakoi kauppaneuvos Kaihari. Nykyisin saajan valitsee Veljesliiton hallitus ja se jaetaan liiton perustamispäivänä 18. elokuuta.

Vuoteen 2006 asti kiekko myönnettiin kannustus- ja tunnustuspalkintona Veljesliiton omille piiriyhdistyksille, erikoisjäsenyhdistyksille tai hoitolaitoksille. Vuonna 2007 Veljesliiton hallitus päätti myöntää sen ensimmäistä kertaa oman organisaationsa ulkopuolelle Suomen 90-vuotisjuhlavuoden kunniaksi. Ensimmäinen ulkopuolinen saaja oli Valtiokonttori. Tuoreimpana tunnustuksen sai elokuussa 2017 Valtioneuvosto.

Sotainvalidien Veljesliiton vuotuisena kiertopalkintona jaettavan Kultaisen kiekon saajat vuosina 2000-2017:

2000 Naissotainvalidit

2001 Sotatuberkuloottiset

2002 (Sotainvalidien Veljesliiton) Naisjärjestö

2003 Kaunialan sotavammasairaala

2004 Kyyhkylä-säätiö

2005 Aivoinvalidit ry

2006 Ortopedinen tutkimuskeskus

2007 Valtiokonttori

2008 Invalidisäätiö Orton

2009 Puolustusvoimat

2010 Finnair ja sen lentävä henkilökunta

2011 Raha-automaattiyhdistys

2012 Sosiaali- ja terveysministeriö

2013 Vanhustyön keskusliitto

2014 Eduskunta

2015 Kungafonden, Ruotsi

2016 KELA

2017 Valtioneuvosto

2018 Suomen evankelisluterilainen kirkko

2019 Rajavartiolaitos

2020 Suomen ortodoksinen kirkko

Kultaisen kiekon saaneet tahot ovat arvostaneet suuresti saamaansa huomionosoitusta ja se on arvokas tapa antaa tunnustus toiminnasta sotainvalidien hyväksi erilaisille yhteisöille ja viranomaistahoille.