Stipendien hakeminen

Kauppaneuvos Kalle Kaiharin Tukisäätiö

Nuorten urheilijoiden apurahan hakuohjeet urheiluseuroille

Säätiön hallitus myöntää hakemusten perusteella apurahoja ja muita avustuksia Tampereen kaupungissa tai sen lähikunnissa asuville  nuorille yleisurheilijoille, jalkapalloilijoille  sekä niille nuorille urheilijoille, joiden harjoittamalla urheilulajilla on huomattava kansainvälinen merkitys. Apurahaa voidaan myöntää myös nuorten urheilijoiden valmentajalle.

Perusteena apurahan myöntämisessä käytetään urheilullista menestystä, mahdollisuuttaan menestyä tulevaisuudessa sekä urheilijan pyrkimyksiä edistyä siviilielämässä, koulussa, opinnoissa tai ammatissa.

Hakemuksen laatii seura urheilijan puolesta oheiselle lomakkeelle. Jos seura tekee hakemuksen useasta urheilijasta, tulee heidät asettaa tärkeysjärjestykseen.

Hakemuksesta tulee ilmetä seuran yhteyshenkilön tiedot.

Huom! Hakemuslomake avataan taas syksyllä.

Apurahoja myönnetään vuosittain siten, että joulukuuhun mennessä jätettyjen hakemusten perusteella myönnetyt apurahat jaetaan seuraavan vuoden tammikuussa.

Säätiön hallituksella on oikeus hyväksyä tai hylätä hakemus harkinnan mukaisesti sekä tarvittaessa muuttaa apurahojen myöntämisperusteita.