Kultainen Kiekko Suomen ortodoksiselle kirkolle

Sotainvalidien Veljesliiton 80-vuotispäivää juhlistettiin Helsingissä elokuun 18. päivänä 2020 jakamalla puolustusministeri Antti Kaikkosen myöntämät sotainvalidien ansioristit Veljesliiton hallituksen esittämille henkilöille. Tilaisuudessa jaettiin myös kauppaneuvos Kalle Kaiharin ja presidentti Urho Kekkosen lahjoittama Kultainen Kiekko -kiertopalkinto sotainvalidien hyväksi tehdystä työstä Suomen ortodoksiselle kirkolle. Kunniapalkinnon vastaanotti Helsingin ortodoksisen seurakunnan kirkkoherra, rovasti Markku Salminen, joka sai Kultaisen Kiekon Veljesliiton pääsihteeriltä Seppo Savolaiselta.
Sotainvalidein Veljesliiton Kultaisen Kiekon saajat 2016-2020:

2020 Suomen ortodoksinen kirkko
2019 Rajavartiolaitos
2018 Suomen evankelisluterilainen kirkko
2017 Valtioneuvosto
2016 KELA