Lehdistötiedote 17.8.2018

Sotainvalidit jakaa Kultaisen Kiekon Presidentti Kekkosen ja kauppaneuvos Kaiharin aloitteesta

Arkkipiispa Tapio Luoma vastaanotti Kultaisen Kiekon

Sotainvalidien Veljesliitto kiitti Suomen evankelis-luterilaista kirkkoa jäsentensä parissa tehdystä työstä luovuttamalla sille arvostetun kiertopalkintonsa, Presidentin Kultaisen Kiekon. Palkinnon vastaanotti arkkipiispa Tapio Luoma.

Presidentti Urho Kekkonen ja kauppaneuvos Kalle Kaihari lahjoittivat Veljesliitolle vuonna 1977 Presidentin Kultaisen Kiekon osoituksena liiton ansiokkaasta huoltotyöstä sekä sotavammaisten kuntoutustoiminnan ja kuntoliikunnan edistämisestä. Kiekosta haluttiin kiertopalkinto, joten Veljesliitto on myöntänyt sitä eri yhteistyötahoille vuodesta 1978 lähtien.

Tänä vuonna Kultainen Kiekko myönnettiin Suomen evankelis-luterilaiselle kirkolle kiitoksena siitä mittavasta työstä, jota kirkko ja seurakunnat ovat tehneet sotavuosista asti sotainvalidien ja heidän perheidensä hyväksi.  

  • Sota-aika jätti pysyvät jäljet paitsi suomalaiseen yhteiskuntaan myös moneen ihmiseen ja perheeseen. Niitä ei ole ollut helppo kantaa. Suomen evankelis-luterilainen kirkko ja sen paikallisseurakunnat ovat halunneet tukea ja rohkaista sotainvalideja ja koko veteraanisukupolvea. Samalla kirkko on pyrkinyt kiinnittämään yhteiskunnan huomiota veteraanien asemaan sekä muistuttamaan sitä itsenäisyyden ja vapauden merkityksestä. Niistä ja veteraanisukupolven työstä on meidän kaikkien edelleen syytä olla kiitollisia, arkkipiispa Tapio Luoma sanoi luovutustilaisuudessa.

Sotainvalidien parissa hengellistä työtä on hoidettu pitkälti luottamuspappien kautta, jotka tuntevat alueidensa jäsenet.  

  • Papit ovat jäsenistön nimeämiä kirkon työntekijöitä, jotka on kutsuttu erityisesti sotainvalidiperheiden sielunpaimeniksi. Hengellistä työtä, eli vierailuja veljeskodeissa ja kotona sekä hautajaisia, tehdään jokaisessa sotainvalidipiirissä aina siihen asti kun viimeinenkin sotainvalidi tai puoliso on elossa, kertoo sotainvalidien hengellisen työn vastaava, rovasti Matti Tuomisto.

Vuoden 2018 elokuussa sotainvalideja oli vajaat 1700, heidän puolisoita ja leskiään reilut 7000. Sotainvalidien Veljesliitto perustettiin 18. elokuuta vuonna 1940 sodissa pysyvästi vammautuneiden etu-, huolto- ja veljesjärjestöksi.

KOLME KULTAISTA KIEKKOA

Presidentti Urho Kekkonen ja kauppaneuvos Kalle Kaihari ovat jakaneet Kultaisen Kiekon kolmeen eri kohteeseen. Sotainvalidien Veljesliiton ohella Kultainen Kiekko myönnetään Urheilutoimittajain Liiton vuotuisena tunnustuksena Suomen Urheilugaalassa Vuoden Urheilijalle ja Työväen Urheiluliiton tunnustuksena TUL-päivänä Vuoden joukkueelle.